X

Infomedics

Infomedics

De rekening
Onze tijd besteden wij liever aan u. Daarom besteden wij de administratie uit aan specialist Infomedics. Voor vragen over uw nota verwijzen wij u naar de veelgestelde vragen van Infomedics. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u rechtstreeks met Infomedics contact opnemen:

Website: www.infomedics.nl
Contactformulier: https://www.infomedics.nl/contact
Bereikbaar op werkdagen van 09:00 - 17:00 uur.
Telefoon algemene vragen: 036 - 20 31 900

Verzekeringen
U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl.

ALGEMENE BETALINGSVOORWAARDEN

Algemene betalingsvoorwaarden Infomedics

Het betalingstraject van Infomedics is als volgt:

  • Infomedics mag, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening

  • Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.

  • Als u de rekening niet voor de vervaldatum hebt betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog binnen 15 dagen te betalen.

  • Betaalt u niet binnen deze 15 dagen? Dan krijgt u een 2e herinnering met rente en incassokosten

  • Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.

  • Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening van Infomedics uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.